تور باتومی + تفلیس بهار 1403

توضیحات تور

مدارک لازم

- عکس یا اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

- هر مسافر بابت هرروز اقامت باید 100 دلار همراه داشته باشد و امکان چک کردن مبلغ موجودی در فرودگاه وجود دارد.

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Hotel Royal Georgia(باتومی) 4 (BB) 24,890,000 29,860,000 20,570,000 23,820,000
Polo Tbilisi Hotel(تفلیس) 3 24,890,000 29,860,000 20,570,000 23,820,000
Hotel Rustaveli 36(تفلیس) 3 (BB) 25,870,000 31,030,000 20,570,000 24,210,000
Hotel Atu(تفلیس) 3 (BB) 26,550,000 32,400,000 20,570,000 24,600,000
Grand Georgian Palace(باتومی) 4 (BB) 26,550,000 32,400,000 20,570,000 24,600,000
Elle Boutique Hotel(تفلیس) 3 (BB) 28,500,000 36,300,000 20,570,000 25,570,000  David Agmashenebeli 
Grand Georgian Palace(باتومی) 4 (BB) 28,500,000 36,300,000 20,570,000 25,570,000
Hotel Intourist Palace(باتومی) 4 (BB) 30,850,000 41,580,000 20,900,000 29,880,000
Euphoria Hotel Batumi(باتومی) 5 (HB) 30,850,000 41,580,000 20,900,000 28,900,000
Hotel Tbilisi Tower(تفلیس) 4 (BB) 30,850,000 41,580,000 20,900,000 29,880,000
Hotel Intourist Palace(باتومی) 4 (BB) 31,830,000 43,530,000 20,900,000 31,830,000
Onyx Hotel(تفلیس) 4 (BB) 31,830,000 43,530,000 20,900,000 31,830,000
Hotel Intourist Palace(باتومی) 4 (BB) 32,320,000 44,500,000 20,900,000 29,880,000
Golden Palace Hotel(تفلیس) 5 (BB) 32,320,000 44,500,000 20,900,000 29,880,000
Euphoria Hotel Batumi(باتومی) 5 (HB) 32,800,000 45,480,000 20,900,000 29,390,000
Euphoria Hotel Batumi(باتومی) 5 (HB) 32,800,000 45,480,000 20,900,000 30,850,000
Astoria Tbilisi Hotel(تفلیس) 3 (BB) 32,800,000 45,480,000 20,900,000 30,850,000
Onyx Hotel(تفلیس) 4 (BB) 32,800,000 45,480,000 20,900,000 29,390,000
Sky Tower Hotel(باتومی) 5 (BB) 33,290,000 46,450,000 20,900,000 30,850,000
Euphoria Hotel Batumi(باتومی) 5 (HB) 33,290,000 46,450,000 20,900,000 30,850,000
Golden Palace Hotel(تفلیس) 5 (BB) 33,290,000 46,450,000 20,900,000 30,850,000
Golden Palace Hotel(تفلیس) 5 (BB) 33,290,000 46,450,000 20,900,000 30,850,000
The Grand Gloria Hotel(باتومی) 5 (BB) 34,270,000 48,400,000 20,900,000 31,830,000
Golden Palace Hotel(تفلیس) 5 (BB) 34,270,000 48,400,000 20,900,000 31,830,000
Sky Tower Hotel(باتومی) 5 (BB) 35,730,000 51,330,000 20,900,000 34,750,000
Holiday Inn Tbilisi(تفلیس) 3 (BB) 35,730,000 51,330,000 20,900,000 34,750,000

اطلاعات هتل

درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
24,890,000
هر نفر در اتاق یک تخته
29,860,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
23,820,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته
24,890,000
هر نفر در اتاق یک تخته
29,860,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
23,820,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
25,870,000
هر نفر در اتاق یک تخته
31,030,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
24,210,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
26,550,000
هر نفر در اتاق یک تخته
32,400,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
24,600,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
26,550,000
هر نفر در اتاق یک تخته
32,400,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
24,600,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
28,500,000
هر نفر در اتاق یک تخته
36,300,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
25,570,000
موقعیت
 David Agmashenebeli 
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
28,500,000
هر نفر در اتاق یک تخته
36,300,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,570,000
2 تا 6 سال بدون تخت
25,570,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
30,850,000
هر نفر در اتاق یک تخته
41,580,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,880,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(HB)
هر نفر در اتاق دوتخته
30,850,000
هر نفر در اتاق یک تخته
41,580,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
28,900,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
30,850,000
هر نفر در اتاق یک تخته
41,580,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,880,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
31,830,000
هر نفر در اتاق یک تخته
43,530,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
31,830,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
31,830,000
هر نفر در اتاق یک تخته
43,530,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
31,830,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,320,000
هر نفر در اتاق یک تخته
44,500,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,880,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,320,000
هر نفر در اتاق یک تخته
44,500,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,880,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(HB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,800,000
هر نفر در اتاق یک تخته
45,480,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,390,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(HB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,800,000
هر نفر در اتاق یک تخته
45,480,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,800,000
هر نفر در اتاق یک تخته
45,480,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
32,800,000
هر نفر در اتاق یک تخته
45,480,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
29,390,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
33,290,000
هر نفر در اتاق یک تخته
46,450,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(HB)
هر نفر در اتاق دوتخته
33,290,000
هر نفر در اتاق یک تخته
46,450,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
33,290,000
هر نفر در اتاق یک تخته
46,450,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
33,290,000
هر نفر در اتاق یک تخته
46,450,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
30,850,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
34,270,000
هر نفر در اتاق یک تخته
48,400,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
31,830,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
34,270,000
هر نفر در اتاق یک تخته
48,400,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
31,830,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
35,730,000
هر نفر در اتاق یک تخته
51,330,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
34,750,000
موقعیت
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
(BB)
هر نفر در اتاق دوتخته
35,730,000
هر نفر در اتاق یک تخته
51,330,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20,900,000
2 تا 6 سال بدون تخت
34,750,000
موقعیت
توضیحات
خدمات

صبحانه

ترانسفر

بیمه مسافری

بلیط

هتل

پرواز

اطلاعات سفر
عنوان
تور باتومی + تفلیس بهار 1403
شرکت های هواپیمایی
Iran AirTour
برنامه سفر

3 شب اقامت در باتومی

3 شب اقامت در تفلیس